Val 5

60 €

5 pràctiques de Yoga en 3 mesos

1 classe sola

15 €

* Per a un dia puntual o per a probar una pràctica.