Politica de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Vainilla Slow Yoga, ha adequat aquest lloc web a les exigències de:

El RGPD (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques) que és la nova normativa de la Unió Europea que unifica la regulació del tractament de les dades personals en els diferents països de la UE.

TITULAR DEL LLOC WEB

Responsable del tractament dades personals: Vainilla Slow Yoga
NIF: 47873298V
Adreça:Carrer Mestre Antoni Torelló 62, Sant Sadurní d’Anoia 08770, (Barcelona)
Correu electrònic: yogayvidaslow@annaguma.com
Tel:666151734
Activitat: Yoga & Nutrició

Als efectes del que preveu el Reglament General de Protecció de Dades abans esmentat, les dades personals que enviïs rebran el tractament de dades de “Clients”. Per al tractament de dades dels nostres usuaris, implementem totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat establertes en la legislació vigent.

En el tractament de les teves dades personals, aplicarem els següents principis que s’ajusten a les exigències del nou reglament europeu de protecció de dades:

  • Principi de licitud, lleialtat i transparència: Sempre anem a requerir el teu consentiment per al tractament de les teves dades personals per a un o diversos fins específics dels que se informarà prèviament amb absoluta transparència.
  • Principi de minimització de dades: Només demanem les dades estrictament necessàries en relació amb els fins per als quals els requerim.
  • Principi de limitació del termini de conservació: les dades seran mantinguts durant no més temps del necessari per als fins del tractament.
  • Principi d’integritat i confidencialitat: Les teves dades seran tractades de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals i es garanteixi confidencialitat. Et garantim que prenem totes les precaucions necessàries per evitar l’accés no autoritzat o ús indegut de les dades dels nostres usuaris per part de tercers.

Que és una dada personal?

“Dada Personal” és qualsevol informació relativa a una persona que ens és facilitada quan aquesta persona visita el nostre lloc web. Entre d’altres, s’inclouen el nom, cognoms, l’adreça postal i electrònica, així com el número de telèfon.

Com hem obtingut les dades

Les dades personals que tractem a Vainilla Slow Yoga (https://www.vainillaslowyoga.com) provenen del formulari de contacte que posem a la teva disposició perquè puguis sol·licitar més informació i del formulari de registre. També tractarem les teves dades quan utilitzis el gestor de reserves per sol·licitar hora sobre algun dels serveis oferts.

Si realitzes la compra d’algun producte/servei et demanarem les dades següents: Nom, cognom, adreça, codi postal, població, telèfon i correu electrònic. Si ets una empresa demanarem el CIF / NIF.
En el formulari de registre com a client et demanarem les dades següents: Nom, cognom, adreça, codi postal, població, telèfon i correu electrònic.

En el formulari de contacte sol·licitem les següents dades: Nom i correu electrònic, per respondre els teus dubtes i preguntes. La legitimació és el consentiment. Aquestes dades estan ubicats a Data Center Singlehop a Amsterdam, Països Baixos, dins de la Unió Europea.

Quins drets pots exercitar respecte a les teves dades

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a Vainilla Slow Yoga, estem tractant dades personals.

Les persones interessades tenen dret a:

– Sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat
– Sol·licitar la seva rectificació o supressió
– Sol·licitar la limitació del seu tractament
– Oposar-se al tractament
– Sol·licitar la portabilitat de les dades

Els interessats podran accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas Vainilla Slow Yoga, deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Com interessat, tens dret a rebre les dades personals que et incumbeixin, que hagis facilitat i en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable del tractament quan:

– El tractament estigui basat en el consentiment.
– Les dades hagin estat facilitades per la persona interessada.
– El tractament s’efectuï per mitjans automatitzats.

En exercir el teu dret a la portabilitat de les dades, tindràs dret a que les dades personals es transmeten directament de responsable a responsable quan sigui tècnicament possible.

Com exercir els teus drets

Podràs exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, Supressió / Oblit, Oposició, Limitació del tractament, així com el dret a la Portabilitat de les dades, directament a través del nostre Centre de Privacitat i protecció de dades, al qual pots accedir al següent enllaç:

Centre de Privacitat i protecció de dades
https://www.vainillaslowyoga.com/centre-de-privacitat-proteccio-de-dades/

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals

Per accedir i / o navegar pel lloc web de Vainilla Slow Yoga no cal aportar cap dada. El caràcter obligatori s’estableix per utilitzar els formularis. En cas de no proporcionar les dades requerides no serà possible prestar el servei o funcionalitat sol·licitats.

Els serveis dedicats a menors d’edat seran tramitats a la plataforma web exclusivament pels pares o tutors degudament autoritzats. Vainilla Slow Yoga, no tracta dades de menors d’edat en cap cas, ja que únicament es comunica amb persones majors d’edat amb plena capacitat per actuar en el tràfic jurídic.

Promocions: Vainilla Slow Yoga, utilitza les dades de contacte proporcionades pels usuaris per enviar-los, per mitjans electrònics o no, informació sobre les millores que va implementant en els serveis, i per mantenir-los informats sobre les novetats que considera que poden ser del seu interès (ofertes i promocions). Vainilla Slow Yoga, és absolutament contrari a la pràctica del spamming: l’usuari és qui decideix -i autorització si vol rebre o no aquest tipus de comunicacions, bé al registrar-se com usuari a Vainilla Slow Yoga, i, per tant, acceptant la present Política, o bé en sol·licitar informació d’aquest tipus per qualsevol dels mitjans de contacte que preveu la web. La base legitimadora del tractament és el consentiment.

Dades de trànsit i localització: Vainilla Slow Yoga, conserva les dades generades en el marc de la prestació dels serveis de comunicacions electròniques, a disposició de les autoritats competents, de conformitat amb la Llei 25/2007, de 18 d’octubre. Aquestes dades no s’utilitzen amb fins de promoció comercial. La base legitimadora del tractament és el compliment d’una obligació legal.

Abuse: les dades proporcionades en reportar una denúncia s’utilitzen amb la finalitat d’analitzar el cas, proporcionar la corresponent resposta i acreditar el compliment de les obligacions associades a la seva gestió, així com per a la defensa en potencials reclamacions. La base legitimadora del tractament és el consentiment.

Seguretat: es conserven registres d’auditoria dels sistemes d’informació i xarxes per mantenir la seguretat de les xarxes, la infraestructura tècnica i els serveis, i detectar o impedir la utilització abusiva o fraudulenta dels serveis. La base legitimadora del tractament és l’interès legítim.

Exercici de drets pels interessats: les dades proporcionades s’utilitzen amb la finalitat d’atendre i donar resposta als interessats que exercitin els seus drets d’acord amb la normativa sobre protecció de dades. La base legitimadora del tractament és el compliment d’una obligació legal i les dades es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van demanar i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d’aquesta finalitat i del tractament de les dades .

Notificacions sobre protecció de dades: les dades proporcionades s’utilitzen amb la finalitat de gestionar els incidents i notificacions relacionats amb la seguretat de conformitat amb la normativa sobre protecció de dades. La base legitimadora del tractament és el compliment d’una obligació legal i les dades es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van demanar i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d’aquesta finalitat i del tractament de les dades .

Formulari de contacte: La finalitat no és altra que posar-nos en contacte per respondre les qüestions o a la sol·licitud d’informació que qualsevol usuari pot sol·licitar a través dels formularis de contacte d’aquest web. En aquests formularis de contacte sol·licitem les següents dades personals: Nom, i E-mail. Són les dades mínimes necessàries per poder resoldre dubtes i qüestions que ens vulguis plantejar. La base legitimadora del tractament és el consentiment.

Aquestes dades que ens facilites a l’enviar un formulari són de caràcter personal. Al facilitar aquesta informació, prèviament ens has hagut de donar el teu consentiment perquè la mateixa sigui recopilada, utilitzada, gestionada i emmagatzemada per Vainilla Slow Yoga, només de la forma i amb la finalitat descrites en la Política de privacitat.

Existeixen altres finalitats per la qual tractem les teves dades personals: Per garantir el compliment de les condicions d’ús i la llei aplicable. Això pot incloure el desenvolupament d’eines i algoritmes que ajuden a aquesta web a garantir la confidencialitat de les dades personals que recull. Per donar suport i millorar els serveis que ofereix aquesta web. També es recullen altres dades no identificatives que s’obtenen mitjançant algunes galetes que es descarreguen a l’ordinador de l’usuari quan navega en aquesta web que es detallen en la política de cookies.

Vainilla Slow Yoga, pot tenir presència en xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials de les pàgines oficials de Vainilla Slow Yoga, es regirà per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari. Tractarà les seves dades amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informant d’activitats, productes o serveis. Així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials permeten. En cap cas utilitzarem els perfils de seguidors en xarxes socials per enviar publicitat de manera individual.

Vainilla Slow Yoga, sota cap concepte ven, lloga ni cedeix dades de caràcter personal que puguin identificar a l’usuari, ni ho farà en el futur, a tercers sense el consentiment previ. No obstant això, en alguns casos es poden realitzar col·laboracions amb altres professionals, en aquests casos, es requerirà consentiment als usuaris informant sobre la identitat del col·laborador i la finalitat de la col·laboració. Sempre es realitzarà amb els més estrictes estàndards de seguretat.

Qui ens legitima per tractar les teves dades

La base legal per al tractament de les seves dades és el consentiment que ens dones abans d’enviar un formulari. També ens legitima el compliment de les obligacions legals i l’interès legítim.

Categoria de les dades que recollim

Les categories de dades que recollim a Vainilla Slow Yoga, només són dades identificatives bàsiques, de manera que no són categories de dades especialment protegides.

Quant de temps conservem les teves dades

Les dades personals que ens proporcions els conservarem fins que ens demanis la seva supressió.

A qui comuniquem les teves dades

Algunes de les eines que fem servir per a tractar les teves dades estan contractades a tercers. D’aquesta manera, per a prestar serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de l’activitat,.

Vainilla Slow Yoga, comparteix dades amb els següents prestadors sota les seves corresponents condicions de privacitat: 3w2 S.C. Responsables de l’allotjament web.

Cessió de dades: S’informa a l’usuari que mitjançant l’adhesió a les presents condicions presta el seu consentiment a la comunicació necessària i imprescindible de les seves dades, comunicació lligada amb la finalitat mateixa per la qual les dades van ser introduïdes i, per tant, relacionada amb la lliure i legítima acceptació de la relació jurídica entre l’usuari i Vainilla Slow Yoga (https://www.vainillaslowyoga.com) el desenvolupament, compliment i control implica la comunicació necessària d’aquestes dades.

Seguretat de les dades recopilades

Vainilla Slow Yoga (https://www.vainillaslowyoga.com) ens comprometem en l’ús i tractament de les dades incloses personals dels usuaris, respectant la seva confidencialitat i a utilitzar-los d’acord amb la finalitat del mateix, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar i adaptar totes les mesures per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent de protecció de dades.

Vainilla Slow Yoga (https://www.vainillaslowyoga.com) no pot garantir l’absoluta inexpugnabilitat de la xarxa Internet i per tant la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents a ells per part de tercers.

Pel que fa a la confidencialitat del processament, Vainilla Slow Yoga, s’ha d’assegurar que qualsevol persona que estigui autoritzada per Vainilla Slow Yoga, per processar les dades del client (inclòs el seu personal, col·laboradors i prestadors), estarà sota l’obligació apropiada de confidencialitat (ja sigui un deure contractual o legal).

Quan es presenti algun incident de seguretat, Vainilla Slow Yoga , ha de notificar al Client sense demores indegudes i ha de proporcionar informació oportuna relacionada amb l’Incident de Seguretat tal com es conegui o quan el Client ho sol·liciti raonablement.

Vainilla Slow Yoga , no serà responsable de les incidències que puguin sorgir al voltant de dades personals quan aquestes es derivin d’una falta de diligència de l’usuari.

Exactitud i veracitat de les dades

L’usuari és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que facis arribar a Vainilla Slow Yoga (https://www.vainillaslowyoga.com), exonerant a Vainilla Slow Yoga, de qualsevol responsabilitat.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta.

Vainilla Slow Yoga, posa a disposició dels usuaris tots els mitjans perquè pugui procedir a la modificació de les seves dades. Es permet realitzar aquesta modificació mitjançant el Centre de Privacitat al que pot accedir al següent enllaç:

Centre de Privacitat i protecció de dades
https://www.vainillaslowyoga.com/centre-de-privacitat-proteccio-de-dades/

Acceptació i consentiment

L’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de Vainilla Slow Yoga en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta política de privacitat.

Revocabilitat

El consentiment prestat, tant pel tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-ho a Vainilla Slow Yoga, en els termes que estableix aquesta Política.

Canvis en la política de privacitat

Vainilla Slow Yoga, es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, Vainilla Slow Yoga anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

Correus comercials

D’acord amb la LSSICE, Vainilla Slow Yoga, no realitza pràctiques de SPAM, pel que no envia correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’usuari. D’acord amb el que disposa la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic, Vainilla Slow Yoga, es compromet a no enviar comunicacions de caràcter comercial sense identificar-les degudament.

Vainilla Slow Yoga únicament envia informació als correus electrònics facilitats per aquells que s’hagin acceptat les condicions generals i la política de protecció de dades per a l’enviament d’informació. Vainilla Slow Yoga tampoc permetrà l’ús d’aquestes pràctiques per part de l’usuari.